Dođi, vidi, pričaj dalje BOSNA I HERCEGOVINA   Kupite knjigu preko Amazon.de

Planine Jahorina i Romanija

Karta: Planine Jahorina i Romanija

​Regionom istočno od Sarajeva dominiraju planine Jahorina i Romanija. Jahorina (1) je jedna od najposjećenijih planina u BiH. Zbog povoljne konfiguracije terena, blage klime i obilja snijega Jahorina je postala najveće skijalište u BiH i jedno od najomiljenijih na Balkanu (2). Na lokalitetu Gole Jahorine, ispod ski-staza, nastali su mnogi smještajni kapaciteti, prodavnice i ugostiteljski objekti. Sjeverno od Jahorine leži planiniski masiv Romanija (3), koji pruža brojne mogućnosti za planinarenje, posjetu pećinama, a na sjevernim padinama nudi utočište brojnim divljim konjima.

Kod naselja Sumbulovac, 1 km od magistralnog puta Sarajevo-Sokolac, nalazi se Pećina Orlovača, jedan od najvećih pećinskih sistema u BiH. Ukupna dužina pećinskih kanala iznosi više od 2,5 km, a turisti mogu obići prvih 560 m. Taj dio je osvjetljen i napravljena je betonska staza. Posjeta pećini je trenutno moguća samo uz najavu u turističkoj zajednici općine Pale.

Planina Jahorina (1)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Jahorina ljeti
Ravna planina

Jahorina zimi (2)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Jahorina zimi
Ski-centar Jahorina

Planina Romanija (3)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Careve vode
Novakova pećina
Divlji konji na Batovom polju

PRATI NA:

FacebookYouTubeTwitterInstagramGoogle+
Podijeli:

Sva poglavlja

01. Rijeka Neretva - gornji tok

02. Rijeka Neretva - srednji tok

03. Prenj (bosanski Himalaji)

04. Blagaj i plato Podveležja

05. Grad Mostar

06. Vinska cesta i Međugorje

07. Neum i neumsko zaleđe

08. Stolac i Počitelj

09. Jugoistočna Hercegovina

10. Rijeka Tara i NP Sutjeska

11. Grad Sarajevo

12. Okolina Sarajeva

13. Planina Bjelašnica

14. Planina Treskavica

15. Fojnica i Kraljeva Sutjeska

16. Okolina Olova i Vareša

17. Planine Jahorina i Romanija

18. Rijeka Drina - gornji tok

19. Srebrenica i okolina

20. Sjeveroistočna Bosna

21. Park Tajan i Kamenica

22. Region oko rijeke Usore

23. Planina Vlašić i Travnik

24. Jajce i Plivska jezera

25. Skopaljska dolina

26. Livno i okolina

27. Banja Luka i NP Kozara

28. Rijeka Sana - srednji tok

29. Nacionalni park Una

30. Rijeka Una - srednji tok