Dođi, vidi, pričaj dalje BOSNA I HERCEGOVINA   Kupite knjigu preko Amazon.de

Jugoistočna Hercegovina

Karta: Jugoistočna Hercegovina

​Cijeli region jugoistočne Hercegovine odlikuje mediteranska klima, kamenjarski pejzaž, puno sunčanih dana u godini, mnoštvo historijskih spomenika i proizvodnja vina.

Rijeka Trebišnjica (1), tekući Popovim poljem od istoka prema zapadu, daje život cijelom regionu. Na zapadnom kraju Popovog polja, na pola puta izmeÄ‘u Trebinja i Stoca, smještena je Vjetrenica (2), najpoznatija pećina u BiH. Grad Trebinje (3) je centar, najveći i najljepši grad istočne Hercegovine. Nastao je na obalama rijeke Trebišnjice. Okolina Trebinja nudi: obilazak vinograda i vinarija (4), posjetu izletištu Lastva (5), posjetu manastirima i planinarske ture po planini Leotar.

Rijeka Trebišnjica (1)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Trebišnica
Dolap – Kolo
Popovo polje
Popovo polje

Pećina Vjetrenica (2)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Vjetrenica
Vjetrenica
Vjetrenica
Čovječja ribica
Manastir Zavala
Manastir Zavala

Grad Trebinje (3)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Trebinje
Osman-pašina džamija
Hotel Platani
Trebinje
Saborna crkva
Hercegovačka Gračanica
Arslanagića most

Vinska cesta (4)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Carski vinogradi
Vinogradi kod Trebinja
Podrum Vukoje
Manastir Tvrdoš
Podrum Tvrdoš

Okolina Trebinja (5)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Lastvansko jezero
Vodopad na Sušici
Župa
Pogled sa Ivanice
Golića kula
Resulovića kula

PRATI NA:

FacebookYouTubeTwitterInstagramGoogle+
Podijeli:

Sva poglavlja

01. Rijeka Neretva - gornji tok

02. Rijeka Neretva - srednji tok

03. Prenj (bosanski Himalaji)

04. Blagaj i plato Podveležja

05. Grad Mostar

06. Vinska cesta i Međugorje

07. Neum i neumsko zaleđe

08. Stolac i Počitelj

09. Jugoistočna Hercegovina

10. Rijeka Tara i NP Sutjeska

11. Grad Sarajevo

12. Okolina Sarajeva

13. Planina Bjelašnica

14. Planina Treskavica

15. Fojnica i Kraljeva Sutjeska

16. Okolina Olova i Vareša

17. Planine Jahorina i Romanija

18. Rijeka Drina - gornji tok

19. Srebrenica i okolina

20. Sjeveroistočna Bosna

21. Park Tajan i Kamenica

22. Region oko rijeke Usore

23. Planina Vlašić i Travnik

24. Jajce i Plivska jezera

25. Skopaljska dolina

26. Livno i okolina

27. Banja Luka i NP Kozara

28. Rijeka Sana - srednji tok

29. Nacionalni park Una

30. Rijeka Una - srednji tok