Dođi, vidi, pričaj dalje BOSNA I HERCEGOVINA   Kupite knjigu preko Amazon.de

Livno i okolina

Karta: Livno i okolina

​Zapadni dio BiH, oko grada Livna, geografski se nalazi na prijelazu iz mediteransko-kamenjarskog područja Dalmacije na jugu i kontinentalno-šumovitog područja centralne Bosne na sjeveru. Prostor oko Livna prije nove ere naseljavalo je ilirsko plemene Dalmati, da bi nakon njihovog poraza od Rimljana došlo do romanizacije ovog područja. U srednjem vijeku okolina Livna je sve do 1326. g. bila pod kontrolom hrvatskih vladara, kada ovo područje osvaja bosanski ban Stjepan Kotromanić i prisvaja ga bosanskoj državi. Od 1469. g. Livno i okolina postaju dio Osmanskog carstva. Grad Livno (1) najveći razvoj doživljava u XVI i početkom XVII stoljeća.

Bogata historija ovog kraja prestavljena je u muzeju franjevačkog samostana Gorica (2). Ostale atrakcije u okolini su: Livanjsko polje (3), koje je veoma pogodno za stočarstvo i jedriličarstvo, krda divljih konja (4) na visoravni Krug, krivudava rijeka Šuica i Buško jezero.

Grad Livno (1)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Livno
Muzej Stari grad

Franjevački samostan Gorica (2)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Samonstan Gorica
Galerija Gabriel Jurkić

Okolina Livna (3)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Livanjsko polje
Rijeka Å uica

Livanjski divlji konji (4)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Divlji konji - Livno
Divlji konji na Krugu

PRATI NA:

FacebookYouTubeTwitterInstagramGoogle+
Podijeli:

Sva poglavlja

01. Rijeka Neretva - gornji tok

02. Rijeka Neretva - srednji tok

03. Prenj (bosanski Himalaji)

04. Blagaj i plato Podveležja

05. Grad Mostar

06. Vinska cesta i Međugorje

07. Neum i neumsko zaleđe

08. Stolac i Počitelj

09. Jugoistočna Hercegovina

10. Rijeka Tara i NP Sutjeska

11. Grad Sarajevo

12. Okolina Sarajeva

13. Planina Bjelašnica

14. Planina Treskavica

15. Fojnica i Kraljeva Sutjeska

16. Okolina Olova i Vareša

17. Planine Jahorina i Romanija

18. Rijeka Drina - gornji tok

19. Srebrenica i okolina

20. Sjeveroistočna Bosna

21. Park Tajan i Kamenica

22. Region oko rijeke Usore

23. Planina Vlašić i Travnik

24. Jajce i Plivska jezera

25. Skopaljska dolina

26. Livno i okolina

27. Banja Luka i NP Kozara

28. Rijeka Sana - srednji tok

29. Nacionalni park Una

30. Rijeka Una - srednji tok