Dođi, vidi, pričaj dalje BOSNA I HERCEGOVINA   Kupite knjigu preko Amazon.de

Grad Mostar

Karta: Grad Mostar

​Mostar se nalazi u središtu Hercegovine., Grad je prelijepe arhitekture iz osmanskog i austrougarskog perioda. Nastaje u srednjem vijeku, a intenzivniji razvoj doživljava dolaskom Osmanlija, pogotovo u XVI i XVII st., nakog izgradnje kamenog mosta preko Neretve, danas zvanog 'Stari most'. Ovaj most spada u 10 najpoznatijih mostova na svijetu (www.touropia.com).

Mostar je idealna lokacija za smještaj i polazište za ostale izlete i destinacije u Hercegovini do kojih je potrebno maksimalno jedan sat vožnje automobilom.

Stari most u Mostaru (1)

​Simbol grada Mostara je nedvojbeno 'Stari most' koji je graÄ‘en u periodu od 1557. do 1566. g. Most je izgraÄ‘en kao zamjena za srednjovjekovni lančani drveni most, po nalogu sultana Sulejmana Veličanstvenog, a na zahtjev stanovnika Mostara. Arhitekta je bio mimar Hajrudin (Hayruddin), učenik najpoznatijeg osmanskog arhitekte mimara Sinana. Nadzornik na izgradnji mosta bio je Hadži Mehmed KaraÄ‘oz-beg, koji je istovremeno bio odgovoran i za izgradnju KaraÄ‘oz-begove džamije u Mostaru. Mostarski Stari most ima luk dug skoro 29 m, a visok je 20 m. Most je u historiji više puta mijenjao imena: 'Novi', 'Sultana Sulejmana', 'Veliki' i 'Stari'. Kule pored mosta, Tara i Herceguša na lijevoj obali i Halebija na desnoj obali, izgraÄ‘ene su još u XV st. i više puta su dograÄ‘ivane. U kuli Tara sada je smješten muzej Starog mosta, a u kuli Helebija galerija sa slikama Mostara. Most je srušen 9.11.1993. g. Nakon autentične rekonstrukcije završene 2004. g., uvršten je na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine.

Za vrijeme boravka u Mostaru obavezno treba pogledati jedan tradicionalni skok sa Starog mosta u rijeku Neretvu. Zavisno od vodostaja rijeke Neretve, skok se izvodi sa visine od 23 do 27 m. Krajem jula održava se tradicionalno takmičenje u skokovima sa Starog mosta. 2013. g. održano je 447. takmičenje po redu. Takmičari se nadmeću u kategoriji skokova na noge i skokova na glavu.

Stari most za južne strane
Stari most za sjeverne strane
Skakač sa mosta u Mostaru
Skakač sa Starog mosta
Kula Halebija
Pogled sa kule Halebija
Galerija u kuli Halebija
Galerija u kuli Halebija
Kula Tara
Pogled sa kule Tara
Pogled sa kule Tara

Stari grad Mostar - lijeva obala (2)

​Oko Starog mosta vremenom se je razvijao poslovni dio grada Mostara. Prostor na lijevoj obali dobio je ime Kujundžiluk, po brojnim zanatlijama koje su ovdje pravile i prodavale svoje rukotvorine od bakra. U osmanskom periodu bio je to trgovački centar cijele regije sa preko 500 dućana. Zanatlije su bile organizovane u 30 zanatskih udruženja (esnafa). Svako udruženje posjedovalo je svoje ulice, koje su dobivale ime po zanatu koji se tu obavljao. I danas je ovaj dio grada zadržao autentičnu fizonomiju, sa brojnim zanatskim dućanima i tradicionalnim restoranima. Tradicionalne zanate danas održava nekoliko umjetnika. Najpoznatiji od njih su: Ramiz i Edin Pandur (bakar), Ismet Kurt (bakar) i Mustafa Šoše (vez). Njihove dućane vrijedi posjetiti.

....

Lijeva obala Neretve
Pogled iz Kujundžiluka
Kujundžiluk - Mostar
Suvenirnice u Kujundžiluku
Kujundžiluk - Mostar
Mesdžid Sultana Selima I
Koski džamija
Dvorište Koski džamije
Jedna od mnogih suvenirnica
Pandur - Mostar
Ismet Kurt - Mostar
Šoše - Mostar

Stambeni kompleksi u Mostaru (3)

​U Mostaru vrijedi posjetiti tri nacionalna spomenika BiH iz osmanskog perioda: Muslibegovića kuću (XVIII st.), BišÄ‡evića kuću (XVII st.) i Kajtaza kuću (XVIII st.). Obilaskom ova tri stambena kompleksa upoznat ćete kulturu stanovanja bogatih porodica u Hercegovini u tim periodima. Svaki kompleks se sastojao od poslovnog (selamluk) i obiteljskog (haremluk) dijela (dvorišta). U poslovnom dijelu bila je smještena posluga, skladišta za robu i u njega su mogli ući i pozvani i nepozvani, a u obiteljskom dijelu se nalazila kuća za stanovanje, kuhinja i toalet.

Muslibegovića kuća je vjerovatno najmonumentalniji objekat stambene arhitekture na području Hercegovine. To je prvi objekt sagraÄ‘en na 4 etaže. Kuću karakteriše centalni hol, radi boljeg iskorištavanja prostora, dvolučni glavni ulaz sa stubom i doksat sa pogledom na avliju. Objekat je do danas sačuvao autentičnu formu, drvoreze, originalne predmete i eksponate. Danas se u prizemlju objekta nalazi hotel (jedan od top 10 hotela u 2010. g. na listi Expedia Insiders Select), a gornje etaže služe kao muzejska postavka.

....

Muslibegovića kuća
Unutrašnjost Muslibegovića kuće
Unutrašnjost Muslibegovića kuće
Bišćevića kuća
Unutrašnjost Bišćevića kuće
Dvorište Bišćevića kuće
Kajtaza kuća
Unutrašnjost Kajtaza kuće
Muzej Hercegovine
Muzej Hercegovine

Stari grad Mostar - desna obala (4)

​Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Kriva ćuprija
Kriva ćuprija - Mostar
Suvenirnice pored Starog mosta
Suvenirnice
Jedan od mnogih kafića
Opusti se i uživaj

Austrougarski uticaj (5)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Gimnazija
Gradska vijećnica u Mostaru
Banja (javno kupatilo)
Lenjinovo šetalište
Aleksa Šantić (pjesnik)
Emina

PRATI NA:

FacebookYouTubeTwitterInstagramGoogle+
Podijeli:

Sva poglavlja

01. Rijeka Neretva - gornji tok

02. Rijeka Neretva - srednji tok

03. Prenj (bosanski Himalaji)

04. Blagaj i plato Podveležja

05. Grad Mostar

06. Vinska cesta i Međugorje

07. Neum i neumsko zaleđe

08. Stolac i Počitelj

09. Jugoistočna Hercegovina

10. Rijeka Tara i NP Sutjeska

11. Grad Sarajevo

12. Okolina Sarajeva

13. Planina Bjelašnica

14. Planina Treskavica

15. Fojnica i Kraljeva Sutjeska

16. Okolina Olova i Vareša

17. Planine Jahorina i Romanija

18. Rijeka Drina - gornji tok

19. Srebrenica i okolina

20. Sjeveroistočna Bosna

21. Park Tajan i Kamenica

22. Region oko rijeke Usore

23. Planina Vlašić i Travnik

24. Jajce i Plivska jezera

25. Skopaljska dolina

26. Livno i okolina

27. Banja Luka i NP Kozara

28. Rijeka Sana - srednji tok

29. Nacionalni park Una

30. Rijeka Una - srednji tok