Dođi, vidi, pričaj dalje BOSNA I HERCEGOVINA   Kupite knjigu preko Amazon.de

Nacionalni park Una

Karta: Nacionalni park Una

​Nacionalni park (NP) Una smješten je u zapadnom dijelu BiH, na području općine Bihać. Obuhvata gornji kanjonski dio toka rijeke Une uzvodno od Lohova, kao i područje izmeÄ‘u rijeka Unac sa jedne, te Une i Krke sa druge strane uzvodno od naselja Martin Brod. Park je osnovan 2008. g. i prostire se na površini od 19.800 ha. NP Una pruža odlične uslove za: aktivan odmor u prirodi, bavljenje ribolovom na rijekama Uni (4) i Uncu (3), sportove na vodi, rafting, planinarenje ili brdski biciklizam po okolnim planinama Osječnici i Klekovači (www.nationalpark-una.ba).

Posjetioci parka se obično iz Bihaća (6) prvo upute prema naselju Orašac, koje se nalazi oko 32 km jugoistočno od Bihaća. Iz Orašca vodi neasfaltiran put do Štrbačkog buka (4), kojeg čine više vodopada , a najimpresivniji je prvi sa visinom od 24 m. Vodopad Štrbački buk je i simbol NP Una. Nakon toga, posjeta parku se nastavlja obilaskom naselja Kulen Vakuf (1) i Martin Brod (2). Za povratak u Bihać može se koristiti isti put ili nešto duži i atraktivniji put preko Drvara, Oštrelja i Bosanskog Petrovca (7). Najpopularnija aktivnost u parku je adrenalinski rafting na dionici od Štrbačkog Buka do Lohova (5).

Naselje Kulen Vakuf (1)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Una u Kulen Vakufu
Pribor za mušićarenje

Naselje Martin Brod (2)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Veliki buk - Martin Brod
Manastir Rmanj

Rijeka Unac (3)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Rijeka Unac
Kanjon Unca

Rijeka Una (4)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Slap na Uni
Željeznički most kod Martin Broda

Rafting na rijeci Uni (5)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Rafting na Uni
Spuštanje čamaca

Grad Bihać (6)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Una u Bihaću
Klokot

Okolina Bosanskog Petrovca (7)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Bjelaj
Livadsko cvijeće

PRATI NA:

FacebookYouTubeTwitterInstagramGoogle+
Podijeli:

Sva poglavlja

01. Rijeka Neretva - gornji tok

02. Rijeka Neretva - srednji tok

03. Prenj (bosanski Himalaji)

04. Blagaj i plato Podveležja

05. Grad Mostar

06. Vinska cesta i Međugorje

07. Neum i neumsko zaleđe

08. Stolac i Počitelj

09. Jugoistočna Hercegovina

10. Rijeka Tara i NP Sutjeska

11. Grad Sarajevo

12. Okolina Sarajeva

13. Planina Bjelašnica

14. Planina Treskavica

15. Fojnica i Kraljeva Sutjeska

16. Okolina Olova i Vareša

17. Planine Jahorina i Romanija

18. Rijeka Drina - gornji tok

19. Srebrenica i okolina

20. Sjeveroistočna Bosna

21. Park Tajan i Kamenica

22. Region oko rijeke Usore

23. Planina Vlašić i Travnik

24. Jajce i Plivska jezera

25. Skopaljska dolina

26. Livno i okolina

27. Banja Luka i NP Kozara

28. Rijeka Sana - srednji tok

29. Nacionalni park Una

30. Rijeka Una - srednji tok