Dođi, vidi, pričaj dalje BOSNA I HERCEGOVINA   Kupite knjigu preko Amazon.de

Park Tajan i Kamenica

Karta: Park Tajan i Kamenica

​Područje izmeÄ‘u grada Zavidovići na sjeveru i gradova Kakanj i Vareš na jugu 2007. g. proglašeno je Spomenikom prirode. Park je dobio ime po planini Tajan, koja dominira ovim rejonom. Od osnivanja parka Tajan (www.tajan.ba) do danas markirano je više staza za planinarenje i brdski biciklizam, ureÄ‘ena je pristupna staza do pećina, napravljen info punkt i osposobljeno jezero za kupanje.

Osim avanturističkog odmora u parku Tajan (3), u okolini se može relaksirati na izletištu Kamenica pored rijeke Gostović (2), posjetiti nalazište kamenih kugli pored Zavidovića (1) ili uroniti u srednji vijek u naselju Vranduk (4).

Izletište Kamenica (1)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Gostović
Info punkt u Kamenici

Spomenik prirode Tajan (3)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Tajan
Pogled sa vrha Tajana

Kamene kugle (2)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Kamene kugle

Stari grad Vranduk (4)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Vranduk
Muzej u tvrđavi

PRATI NA:

FacebookYouTubeTwitterInstagramGoogle+
Podijeli:

Sva poglavlja

01. Rijeka Neretva - gornji tok

02. Rijeka Neretva - srednji tok

03. Prenj (bosanski Himalaji)

04. Blagaj i plato Podveležja

05. Grad Mostar

06. Vinska cesta i Međugorje

07. Neum i neumsko zaleđe

08. Stolac i Počitelj

09. Jugoistočna Hercegovina

10. Rijeka Tara i NP Sutjeska

11. Grad Sarajevo

12. Okolina Sarajeva

13. Planina Bjelašnica

14. Planina Treskavica

15. Fojnica i Kraljeva Sutjeska

16. Okolina Olova i Vareša

17. Planine Jahorina i Romanija

18. Rijeka Drina - gornji tok

19. Srebrenica i okolina

20. Sjeveroistočna Bosna

21. Park Tajan i Kamenica

22. Region oko rijeke Usore

23. Planina Vlašić i Travnik

24. Jajce i Plivska jezera

25. Skopaljska dolina

26. Livno i okolina

27. Banja Luka i NP Kozara

28. Rijeka Sana - srednji tok

29. Nacionalni park Una

30. Rijeka Una - srednji tok