Dođi, vidi, pričaj dalje BOSNA I HERCEGOVINA   Kupite knjigu preko Amazon.de

Prenj (bosanski Himalaji)

Karta: Prenj (bosanski Himalaji)

​Prenj je po mnogima najatraktivnija i najljepša planina u BiH. Proteže se na oko 600 km² u centralnom dijelu dinarskog planinskog lanca na prostoru sjeverne Hercegovine, izmeÄ‘u gradova Konjica i Mostara. Ima 11 vrhova iznad 2.000 m od kojih je najvisočiji vrh Zelena glava sa 2.103 m. Okružen je drugim visokim planinama sa svih svojih strana: Visočica (1.967 m) istočno, Bjelašnica (2.067 m) sjeveroistočno, Bitovnja (1.700 m) sjeverno, ÄŒvrsnica (2.228 m) zapadno, Velež (1.969 m) južno i Crvanj (1.921 m) jugoistočno. Zbog svoje veličine i okruženja, Prenj je dobio sinonim bosanski Himalaji.

Prenj posjeduje specifičnu promjenjivu planinsku klimu uzrokovanu prodorom toplih mediteranskih vazdušnih masa sa juga i hladnih kontinentalnih masa sa sjevera. Klima je veoma promjenjiva i hirovita, tako da snijeg može pasti i u ljetnom periodu. Prenj odlikuje smjenjivanje pojaseva crnogorične i bjelogorične šume, živopisni krečnjački vrhovi i najljepši vidikovci, koje možete pronaći u BiH. Sve posjetioce Prenj osvoji svojom ljepotom i neponovljivim predjelima.

Na južnim padinama Prenja nalazi se izletište Rujište (3), do kojeg se može stići i automobilom.

Markirane staze na planini Prenj (0)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Planinska kuća Jezerce
Bijele Vode
Dolina Tisovice
Alpsko cvijeće
Malina

Staza Rujište - Bijele Vode - Prijevorac (1)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Prenj - Bijele Vode
Prenj - Bijele Vode
Dolina Bijele Vode
Planinarski dom Bijele Vode
Pogled sa Prijevorca
Prema Jezercu
Izvor vode

Staza Idbar - Tisovica (2)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Dolina Idbra u jesen
Dolina Idbra u jesen
Prenj - Tisovica
Prenj - Tisovica
Vrh Zelena Glava

Izletište Rujište (3)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Rujište
Trim staza - Rujište
OÅ¡ljak
Hansko polje
Rujište

PRATI NA:

FacebookYouTubeTwitterInstagramGoogle+
Podijeli:

Sva poglavlja

01. Rijeka Neretva - gornji tok

02. Rijeka Neretva - srednji tok

03. Prenj (bosanski Himalaji)

04. Blagaj i plato Podveležja

05. Grad Mostar

06. Vinska cesta i Međugorje

07. Neum i neumsko zaleđe

08. Stolac i Počitelj

09. Jugoistočna Hercegovina

10. Rijeka Tara i NP Sutjeska

11. Grad Sarajevo

12. Okolina Sarajeva

13. Planina Bjelašnica

14. Planina Treskavica

15. Fojnica i Kraljeva Sutjeska

16. Okolina Olova i Vareša

17. Planine Jahorina i Romanija

18. Rijeka Drina - gornji tok

19. Srebrenica i okolina

20. Sjeveroistočna Bosna

21. Park Tajan i Kamenica

22. Region oko rijeke Usore

23. Planina Vlašić i Travnik

24. Jajce i Plivska jezera

25. Skopaljska dolina

26. Livno i okolina

27. Banja Luka i NP Kozara

28. Rijeka Sana - srednji tok

29. Nacionalni park Una

30. Rijeka Una - srednji tok