Dođi, vidi, pričaj dalje BOSNA I HERCEGOVINA   Kupite knjigu preko Amazon.de

Rijeka Sana - srednji tok

Karta: Rijeka Sana - srednji tok

​Rijeka Sana, u zapadnom dijelu BiH pored Une i Neretve jedna je od najljepših rijeka u BiH. Ljeti Sana (1) nudi priliku za kupanje u čistoj vodi, opuštajuću vožnju čamcima, kao i za ugodan odmor na nekom od izletišta uz samu rijeku ili na nekoj od njenih pritoka.

Rijeka Sana u svom srednjem toku (2), izmeÄ‘u gradova Ključ i Sanski Most, ima 9 pritoka (3), od kojih su najljepše rijeke Dabar (4), Ribnik (5) i Sanica (6).

Rijeka Sana (1)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Rijeka Sana

Srednji tok rijeke Sane (2)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Sana u Sanskom Mostu
Stari grad Ključ

Pritoke rijeke Sane (3)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Vodopad Blihe
Izletište Zdena

Rijeka Dabar (4)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Izvor Dabra
Izletište Dabar

Rijeka Ribnik (5)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Rijeka Ribnik

Rijeka Sanica (6)

Tekst podpoglavlja nalazi se u knjizi.

Izvor Sanice
Fly-fishing na Sanici

PRATI NA:

FacebookYouTubeTwitterInstagramGoogle+
Podijeli:

Sva poglavlja

01. Rijeka Neretva - gornji tok

02. Rijeka Neretva - srednji tok

03. Prenj (bosanski Himalaji)

04. Blagaj i plato Podveležja

05. Grad Mostar

06. Vinska cesta i Međugorje

07. Neum i neumsko zaleđe

08. Stolac i Počitelj

09. Jugoistočna Hercegovina

10. Rijeka Tara i NP Sutjeska

11. Grad Sarajevo

12. Okolina Sarajeva

13. Planina Bjelašnica

14. Planina Treskavica

15. Fojnica i Kraljeva Sutjeska

16. Okolina Olova i Vareša

17. Planine Jahorina i Romanija

18. Rijeka Drina - gornji tok

19. Srebrenica i okolina

20. Sjeveroistočna Bosna

21. Park Tajan i Kamenica

22. Region oko rijeke Usore

23. Planina Vlašić i Travnik

24. Jajce i Plivska jezera

25. Skopaljska dolina

26. Livno i okolina

27. Banja Luka i NP Kozara

28. Rijeka Sana - srednji tok

29. Nacionalni park Una

30. Rijeka Una - srednji tok